EUR(€) 0 produkter0,00 €

Montering og oppsett

Alle våre propeller kan justeres til minst 7 ulike stigninger. Hver bladtype har et stemplet nummer ved roten. Dette nummeret viser til propellens stigning da den bakre ringens merke samstilles med den lange midtlinjen.


Løsne de fire skruene (7) til den bakerste ringen kan løftes noen millimeter.

Løft ringen (4) ca 2 mm slik at de låste endene som kobler inn den bakre navhylsen (3) frigjøres.

Still inn ønsket stigning ved hjelp av skalaen. Dette gjøres enkelt med propellen liggende på et bord med ringen (4) opp.

4. Grip to motstående blader (5) og roter med eller mot urviseren til ønsket stigning er oppnådd. Den lange midtlinjen indikerer basstigningen som er stemplet inn i hver bladrot. Stigningen øker med én grad for hvert aksemerke på plussiden, og ditto reduserer den negative siden. Alle fire bladene forflytter seg synkronisert hvis noen av dem vris.

Trykk ned ringen (4) og komprimer propellen slik at ringens låsetenner kobler inn baknavet (3).

Skru fast propellen ved å trekke skruene vekselvis. Pass på at alle delene kommer ordentlig på plass. Skru sammen fast og bestemt uten å dra for hardt i skruene. Bruk en standard sekskantnøkkel som når ned til skruene i navet.

Choose website

Hi, it seems like you're visiting from the United States would you like to go to our United States site?

Choose website

Hi, it seems like you're NOT visiting from the United States would you like to go to our global site?