Gjennom intervjuer med båteiere, marinebutikker, sjøredningstjenesten og forsikringsselskap og ikke minst en studie av transportdirektoratets utredning ”Båtlivsundersøkelsen 2010″, har vi kommet frem til at opp mot 50% av utenbordsbåtene i Sverige skulle kunne forbedre sine prestasjoner. Med det mener vi høyere hastighet, raskere planing, etc., som igjen fører til redusert drivstofforbruk og bedre sjøfartsegenskaper. Disse verdiene er svært viktige for opplevelsen, driftskostnadene og ikke minst miljøpåvirkningen.

Er du interessert i å bli en av vår testførere, vennligst kontakt oss på support@propulse.se eller ring +46 8 5440 1300.